W dniu 13 listopada na siódmej i ósmej godzinie lekcyjnej zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów klasy VII o tematyce „Przeciwdziałanie przemocy” a na ósmej godzinie lekcyjnej  dotyczyły tematyki „Przeciwdziałamy uzależnieniom”.zajęcia te były prowadzone przez Panią Beatę Jarosz ,która reprezentowała Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”. Mamy nadzieję , że dzięki takim spotkaniom nasi uczniowie poszerzą wiedzę związaną z poruszanymi zagadnieniami i wykorzystają ją  w życiu codziennym.

Elżbieta Adamkiewicz