Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowanie

Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. W tym roku Code Week odbył się już po raz szósty! Nasza szkoła tak jak i w ubiegłym roku również przystąpiła do tej wspólnej akcji. Podczas różnych aktywności będziemy z dziećmi zgłębiać tajniki kodowania.

 

AKTYWNOŚĆ 1

ASCII, czyli 7 bitowy kod. Zapoznanie uczniów koła matematycznego z systemem binarnym, odkodowanie ciągu znaków zgodnie z regułą 0,1. Łączenie bitów w grupy, użycie dwu i trzy bitowych grup do kodowania kolorów. Wprowadzenie pojęcia ASCII, czyli 7 bitowego kodu, w którym korzystając tylko z połączonych w grupy 0 i 1, zakodowane zostały między innymi litery. Uczniowie pracując w parach, korzystając z tabeli symboli – odkodowują litery, a następnie z rozsypanki układają hasło. Dwustopniowe dekodowanie w procedurze przeliczania wartości liczbowych, przedstawionych w systemie dziesiątkowym, na zapis w systemie dwójkowym a następnie, korzystając z tabelek kodowych zamiana liczbowych symboli binarnych na oznaczenia liter.

AKTYWNOŚĆ 2

CODY ROBY – Kodowanie w formie gry.  Cody Roby to gra karciano – planszowa, w którą jednocześnie mogą grać 2-4 osoby. Podczas zabawy uczniowie będą rozwijać swoje logiczne myślenie i poznawać tajniki programowania bez komputera.

Aktywność 3

Zakodowane informacje na kratownicy – młodsi uczniowie kolorują rysunki/ napisy przy użyciu kratownicy. Starsi uczniowie tworzą zakodowane rysunki na kratownicy przy użycia komputera. Działanie te realizowane jest w trakcie lekcji, ale także na świetlicy.

 Aktywność 4

Zakodowana matematyka – Uczniowie w trakcie lekcji odkodują ciekawe figury. Wykorzystując linijkę i kredki stworzą kolorowe rysunki z odcinków. Przypomniane zostaną również elementy kodowania oraz podstawowe własności figur płaskich.

Aktywność 5

Uczniowie na świetlicy poznają rzeczywistość rozszerzoną. Pokolorują rysunki, które później przy użyciu aplikacji „ożywią”. Porozmawiamy również o akcji code week.

Podsumowanie

Ostatnie dwa tygodnie naszą szkołę opanował tydzień kodowania. Uczniowie w trakcie lekcji, świetlicy i kolka matematycznego bawili się kodowaniem. Młodsi uczniowie odkodowywali obrazki z kratownicy, starsi uczniowie kodowali obrazki przy użyciu  aplikacji. W trakcie matematyki uczniowie przy użyciu odcinków odkodowywali ciekawe rysunki. Na zajęciach świetlicowych pokolorowaliśmy obrazki, które później przy użyciu tableta i aplikacji ożywiliśmy. Na zajęciach z koła matematycznego dzieci poznały kod ASCII.  Graliśmy również w szkole w  grę Cody Roby – podczas tej aktywności połączyliśmy siły z trzema innymi państwami. Pokazaliśmy uczniom żeby trenować kodowanie wcale nie trzeba używać komputera, można się świetnie bawić  na wszystkich poziomach edukacji jak również z rodzicami. W obecnym roku szkolnym wykonaliśmy 5 różnych aktywności. Z utęsknieniem czekamy na wyzwania w przyszłym roku szkolnym.