W roku szkolnym 2017/18 odbyła się zbiórka „Gorączka złota PCK” region Opole, w której to zbiórce aktywnie uczestniczyliśmy i po rozstrzygnięciu konkursu za rok 2018 okazało się że jako szkoła zebraliśmy najwięcej pieniążków podczas tej akcji i zdobyliśmy I miejsce. Natomiast w konkursie na przeliczenie zbiórki na jednego ucznia zajęliśmy II miejsce po Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi .Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania takiego wyniku. Jednocześnie to pierwsze miejsce zobowiązuje nas do dalszej pracy na rzecz potrzebujących. Zachęcam wie wszystkich zarówno młodzież , dzieci jak i dorosłych z naszej szkoły do wytężonej zbiórki pieniążków w tym roku szkolnym 2018/19 aby wynik z zeszłego roku w kwocie 930 złotych i 79 groszy został pobity.

Elżbieta Adamkiewicz