26 września po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole  Europejski Dzień Języków, który nawiązuje do inicjatywy Rady Europejskiej z 2001r. Jego ideą jest popularyzowanie wartości ,jaki niosą różne języki  i kultury, a także pokazanie, korzyści  jakie daje znajomość języków obcych. Z tej okazji został zorganizowany szkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego. Poliglotą naszej szkoły został Michał Romańczyk, który jako jedyny poprawnie rozwiązał test, zdobywając maksymalną liczbę punktów.  Drugie miejsce zdobył Jakub Janusz a trzecie Kamila Łachut.

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy !

Agnieszka Stolarz