Panowie z Samorządu Uczniowskiego w imieniu wszystkich mężczyzn w szkole rozdawali jabłka naszym małym i większym kobietkom.

Elżbieta Makaryk

Justyna Szemainda