Dnia 3 czerwca 2016 r.w Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowicach na boisku szkolnym odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową w obecności egzaminatora asp. Mariusza Seredyki z Wydziału Ruchu Drogowego w Opolu. W egzaminie praktycznym wzięli  udział uczniowie z klasy IV i V z PSP w Chmielowicach i PSP w Domecku.

Egzamin praktyczny na placu manewrowym zaliczyli wszyscy uczniowie . Po egzaminie praktycznym policjant wygłosił prelekcję na temat zasad bezpiecznego korzystania z roweru i przepisów ruchu drogowego. Na koniec zajęć odbyło się wspólne grillowanie.