W roku szkolnym 2018/19 uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą biorą udział w projekcie „Wspólna akcja segregacja” . W ramach tego projektu nadzorowanego przez Straż Miejską  w Opolu uczniowie klasy VI w dniu 30 października wzięli udział w wycieczce do ECO gdzie zostali zapoznani z działalnością  firmy .Po zakładzie oprowadzał nas Pan Paweł Aniserowicz. Od samego początku wspólnego spotkania Pan Paweł starał się pokazać młodym ludziom jak wielką troskę wykazują pracownicy wraz z dyrekcją aby w działalności firmy zwracać szczególną uwagę na ochronę  środowiska. Wszelkie urządzenia oraz materiały energetyczne z których korzysta firma muszą  posiadać jak najwyższe standardy aby środowisko nie cierpiało. Uczniowie mieli okazję obserwować pracę ludzi dzięki, którym ilość dostających do atmosfery zanieczyszczeń jest prawie zerowa. Na zakończenie zwiedzania przejechali się lokomotywą, która dostarcza do zakładu węgiel. Wszystkim wycieczka dostarczyła wielu informacji ale i radości z wspólnie spędzonego czasu. Dziękujemy Pani Annie Papuszce i Panom Dariuszowi Janur, Pawłowi Aniserowiczowi za wspaniały dzień.

Elżbieta Adamkiewicz