Kolejny raz uczniowie naszej szkoły i ich rodzice okazali się wspaniałymi „Świętymi Mikołajami” ponieważ aktywnie włączyli się do akcji „Podziel się zabawką”. Zebrane przez nas zabawki , artykuły szkolne dzięki Państwa życzliwości zostały przekazane do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego, a następnie 24 grudnia podczas „Wigilii dla samotnych i bezdomnych” organizowanej przez  księdza Prałata Zygmunta Lubienieckiego dla dzieci z rodzin ubogich. Dziękujemy za każdy  dar w imieniu tych dzieci. Liczymy na Was za rok.

Elżbieta Adamkiewicz