Zapraszamy Rodziców uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu na spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły i Wychowawcą, które odbędzie się
27sierpnia 2020 r. o godz. 17.00.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przybycie jednego opiekuna każdego dziecka, a także o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).