Dellegaci Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w MDK – u w Opolu w Konferencji Samorządów Uczniowskich. Tematem spotkania była przemoc rówieśnicza, interwencja i profilaktyka szkolna.

Opiekunowie SU:

Elżbieta Makaryk, Justyna Szemainda