Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu

ul. Nyska 1

45 – 940 Opole

tel. 77 / 457 01 54
fax. 77 / 470 03 07

e – mail szkoły – sekretariat@psp30.opole.pl 
adres internetowy – http://www.pspnr30opole.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agnieszka Halupczok – iod@psp30.opole.pl

Bank Spółdzielczy

„Bank Rolników” w Opolu

ul. Książąt Opolskich 36 A

45-006 Opole

Nr konta do wpłat na Radę Rodziców

55 8898 0003 9001 0028 2480 0001