Dyrektor oraz całe Grono Pedagogiczne składają najserdeczniejsze gratulacje

Michałowi Romańczykowi, który zdobył tytuł laureata

w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.

Życzymy dalszych sukcesów w nauce i realizacji zamierzonych celów.