Mikołajki 2019 upłynęły klasie 4 w twórczej atmosferze. Uczniowie wzięli udział w warsztatach artystycznych w pracowni ceramicznej Żywioły, gdzie pod okiem Pani Małgorzaty Wolnickiej przygotowywali świąteczne stroiki i ozdoby. Po zajęciach odbyło się grupowe otwieranie prezentów mikołajkowych, na które dzieci czekały z wielką niecierpliwością