Po zapoznaniu z budową aparatu, podstawowymi funkcjami, kompozycją, kadrowaniem wykonaliśmy zdjęcie pierwszego zadania „Moja ulubiona zabawka” oto nasze prace: