OmnibusOmnibus – konkurs wiedzy i erudycji w PG 8
Reprezentanci naszej Szkoły – uczniowie klasy VI Olga Porczyńska i Marcin Borman 8 listopada uczestniczyli w Omnibusie – konkursie wiedzy i erudycji, który zorganizowało Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu dla klas VI podstawówek. Konkurs składał sięz dwóch części: pisemnej, na której drużyny z poszczególnych klas musiały odpowiedzieć na 30 pytań oraz z części ustnej, w czasie której pozczególne drużyny musiały wykazać się ogolną wiedzą z historii, języka polskiego, matematyki, przyrody i kultury. Bezapelacyjnymi Omnibusami zostali nasi uczniowe Olga i Marcin, którzy pokonali konkurencję, pięknie odpowiadając na zadane pytania. Konkurs byl ciekawym soptkaniem uczniów klas VI Szkół Podstawowych, w czasie którego mogli wykazać się  posiadaną wedzą i umiejętnościami. Wiedzę tą mogli integrować z różnymi przedmiotami. Była to także miła okazja do spotkania z rówieśnikami z innych szkół a także możliwość współpracy uczniów jak i nauczycieli. Gratulujemy naszym OMNIBUSOM!!!! Opiekun: Agnieszka Mostowska