Uczniowie naszej szkoły z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu z doktorantami Uniwersytetu Opolskiego, którzy przeprowadzili zajęcia pt. „Jaki znak twój? Orzeł biały”. Herby miast księstwa opolskiego w średniowieczu. Zajęcia były częścią obchodów XIV Opolskich Dni Kultury Średniowiecznej. Dzieci poznawały zasady heraldyki, przybliżono im herby Opola, Głogowa, herby z murami – Kluczborka, Byczyny, Prudnika. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się część warsztatowa, na której można było wykonać herb.

Spotkanie upłynęło w atmosferze pięknej pracy naszych uczniów i wspaniale podanych wiadomości przez doktorantów Uniwersytetu Opolskiego.

Beata Śmieja

HERBY 1 HERBY 2 HERBY 3 HERBY 4