Zgodnie z Rozporządzeniem MEN do biblioteki szkolnej zapraszamy:

-od 25 marca 2020 r. –uczniów klas VIII,

-od 1 czerwca 2020 r. –uczniów wszystkich klas.

Godziny otwarcia biblioteki od 25 marca 2020 r. do odwołania:

wtorek 13.00 – 15.30

czwartek 12.30 – 15.00

piątek 12.00 – 15.00

Ze względów bezpieczeństwa i konieczności zachowania reżimu sanitarnego proszę pamiętać o 2m odstępach od innych osób, zasłonięciu ust i nosa oraz zdezynfekowaniu rąk po wejściu do szkoły.

Wewnętrzna procedura funkcjonowania bibliotekiszkolnej – do pobrania