Już drugi rok uczniowie klasy siódmej biorą udział w projekcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Wspólna akcja segregacja” .w dniu 29 listopada w ramach tego projektu odbyły się warsztaty  prowadzone przez Panią Annę Papuszkę i Dariusza Janur  ze Straży Miejskiej w Opolu. Podczas tego spotkania uczniowie obejrzeli prezentacje oraz aktywnie uczestniczyli w wymianie wiedzy i poglądów na temat ochrony środowiska przyrodniczego przed szkodliwym wpływem rozwoju przemysłu w sposób nieprzemyślany oraz codziennej działalności człowieka w każdej dziedzinie życia. Pamiętamy o tym Wszyscy, że każdy z nas  ma wpływ na zachowanie zdrowego czystego środowiska.

Elżbieta Adamkiewicz