Uczniowie klasy siódmej wraz uczniami z SU oraz z chóru oraz opiekunami Panią Justną  Szemaindą i Elżbietą Adamkiewicz aktywnie, pracowicie oraz twórczo przygotowywali się do występu „Jasełka 2019” w Parafialnym Kościele pod wezwaniem Anny Samotrzeciej. W czasie prób uczniowie szlifowali swoje umiejętności aktorskie, taneczne oraz piosenkarskie. Pomagali przy przygotowaniu scenografii. Już 15 grudnia występy mamy nadzieję że wszystko wypadnie na medal.

Elżbieta Adamkiewicz

Justyna Szemainda