Akcja Sprzątanie Świata w naszej szkole była przeprowadzona w dniu 16IX2011r w klasach od Ido VI. Uczniowie klas :I, II, III , zbierali odpadki i nieczystości na terenie Chmielowic . Wszyscy solidnie podeszli do realizacji swoich zadań i w tym dniu widać było jak mogła by wyglądać nasza miejscowość gdybyśmy dbali o nią wszyscy .Natomiast klasa IV, V i VI wraz z wychowawcami tradycyjnie zadbała o teren szkoły , na którym przygotowali wspomagani przez Pana woźnego Joachima Kowalika wsadzili drzewka i krzewy. Wyplewili rabatki szkolne, na których posadzili nowe rośliny cebulowe przyniesione z domów , oraz ozdobne krzewy , otrzymali je nieodpłatnie od Pana Grzegorza Wojtasa z dziekaństwa – za co bardzo dziękujemy .W czasie tych prac uczniowie przekonali się jak trudno jest pielęgnować rośliny , dbać o porządek , ale można się tego nauczyć i w życiu codziennym realizować . Daje to ogromną satysfakcje , otoczenie zyskuje , my cieszymy się jego pięknem .Tak trzymajmy , takie zachowania promujemy ……..