29 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Uczniowie z klas III i V przedstawili całej społeczności uczniowskiej obrady Sejmu Wielkiego oraz przybliżyli wielkie wydarzenie jakim było uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja. Na tronie zasiadał sam król Stanisław August Poniatowski. Wszystkie dzieci z zapartym tchem słuchały ślubowania jakie składał król przed posłami. Już teraz wiedzą co to jest konstytucja  oraz kiedy powstał pierwszy taki dokument.