Dokumenty działalności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu.

 1Statut

2. Program wychowawczo – profilaktyczny PSP nr 30 w Opolu

3. Program rozwoju szkoły

4. Organizacja roku szkolnego 2017/2018

5. Kalendarz imprez szkolnych 2017/2018

6. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 w Opolu.

 

____________________________________________________________________________________

Wzór wniosku do komisji socjalnej PSP w Chmielowicach   –  wzór