1. Zasady ogólne ubezpieczenia NNW

2. Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020

Poniżej umieściliśmy link przykładowych stron www gdzie można zawrzeć umowę ubezpieczenia. Aby ubezpieczyć dziecko należy wejść na wybraną stronę i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=SAU55

www.nau.pl/

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

www.ubezpieczdziecko.pl

https://moje.pzu.pl

https://www.centrumpolis.pl/Sklep/Szkolne?KodPromocji=A183

3. Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza placówka nie pośredniczy pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów ubezpieczenia  w zakresie NNW.