„Patrz oczyma – fotografuj sercem”

ZAPRASZAM NA ZAJĘCIA : SZKOLEGO KOŁA FOTOGRAFICZNEGO

W KAŻDY CZWARTEK NA 7 LEKCJI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Osoby zainteresowane wykonywaniem zdjęć oraz nauką obsługi aparatu fotograficznego zapraszamy do spotkań z opiekunem: Iwoną Thiel

SKF uwiecznia na zdjęciach życie naszej szkoły i umieszcza wybrane zdjęcia na naszej stronie internetowej (zakładka galeria). Są to przede wszystkim: nasze prace, uroczystości szkolne  a także imprezy szkolne (wycieczki, dyskoteki szkolne ).

Ponadto SKF bierze czynny udział we wszystkich konkursach fotograficznych

Zapraszam do zabawy z aparatem fotograficznym!