Zaproszenie do udziału uczniów klas IV – VI w

XII Konkursie – Eko-Party

 

1.  Konkurs  fotograficzny dla uczniów klas IV – VI –  termin do 8.05.2013r

 

pod tytułem „Śmieci segregujemy, Ziemię dla wszystkich ratujemy ”  –  regulamin

 

2. Konkurs  multimedialny dla uczniów klas IV – VI –  termin do 8.05.2013r

 

pod tytułem „Śmieci segregujemy, Ziemię dla wszystkich ratujemy ”  –  regulamin