Odbywający się w Opolu po raz 17  Festiwal Filmowy Opolskie Lamy przyciągnął w tym roku członków koła teatralno-filmowego z PSP nr 30 w Opolu. Uczniowie: Antonina Góral, Kira Dernova, Natalia Kraczkowska, Jan Jurkowski, Magdalena Czech, Patrick Burross oraz Dominika Strzępek zostali wolontariuszami festiwalu. Przez cały tydzień od 05.10 – 12.10, poświęcając swój czas,wspierali działania okołofestiwalowe i festiwalowe, uczestniczyli w projekcjach filmowych i warsztatach multimedialnych. Mieli okazję zobaczyć najciekawsze, najbardziej poruszające filmy światowej i polskiej kinematografii, przeżyć spotkania z pasjonującymi twórcami filmowymi i gwiazdami kina. Młodzież rozwijając swoje zainteresowania uczyła się bezinteresownej pracy na rzecz sprawy istotnej i tego, że pasja filmowa może przerodzić się, w przyszłości,w satysfakcjonującą pracę.