19 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Uczniowie odebrali nagrody za ciężką pracę przez cały rok. Miło nam było wręczać uczniom i ich rodzicom tyle nagród i podziękowań. Klasa VI przygotowała krótkie przedstawienie. Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się po raz ostatni w tym roku szkolnym do klas. W potem…… wszyscy udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.

J. Szemainda