Program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu uczęszczających do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

W celu uzyskania pomocy materialnej w wysokości 500 zł należy złożyć odpowiedni wniosek do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.

 Dokumenty dotyczące programu:

Wniosek program-Dobry Start

DOBRY START informacje dla rodziców

Klauzula informacyjna DOBRY START