Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym:

„Sam nie palę i innym odradzam”

Organizatorzy:

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Adresaci:  uczniowie klas VI,VII,VIII

Termin przesyłania zdjęć:       31.10.2019r

Regulamin konkursu i zgoda na udział w konkursie w załącznikach

Wszelkich informacji odnośnie konkursu udziela: Iwona Thiel

Iwona Thiel

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie

Regulamin konkursu