Wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole to tradycja i jak co roku organizuje je klasa Vi wraz z opiekunem z poprzedniego roku szkolnego . Przeprowadzone były w dniu 7 października 2011r , w lokalu wyborczym , który znajdował się w świetlicy szkolnej . Przewodniczącym Komisji wyborczej była Karolina Łachut , a w skład komisji wchodzili : Mateusz Lawa , Marta Krenc , Paweł Strzecha , Angelika Szymańska nad całością czuwała Elżbieta Adamkiewicz. Jak co roku uczniowie klas I-VI przychodzili do sali wyborczej aby przypomnieć sobie w jaki sposób przebiega głosowanie .Jednak czynny głos mieli tylko uczniowie klas III-VI zgodnie z regulaminem wyborów . Na listach wyborczych były nazwiska kandydatów wcześniej podanych przez uczniów z klas III_-VI i było ich dziesięcioro wraz ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w naszej szkole , z których uczniowie oddawali głos na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie ma charakter : tajny , bezpośredni , dobrowolny . Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną do Samorządu zostali wybrani: Zuzanna Brożyna z klasy VI –przewodniczący , Adam Dobkowski z klasy III – zastępca , Adam Brożyna klasa IV –kronikarz ( sekcja sportowa) ,Wiktoria Lakwa klasa V , Karolina Lasaj klasa VI , Jaku Urbanek klasa VI – członkowie , na opiekuna uczniowie wybrali ponownie Panią Elżbietę Adamkiewicz .Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w głosowaniu oraz za głosy oddane na nas. Mamy nadzieję , że nie zawiedziemy Waszego zaufania .