Rodzicom i opiekunom uczniów,

którzy w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną naukę w klasie I

przypominamy, że dokumenty  rekrutacyjne przyjmujemy

w sekretariacie szkoły do dnia 25 kwietnia do godziny 15.00

Komplet dokumentów do pobrania tutaj