ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

  Rodziców  dzieci  

rozpoczynających naukę w roku 2019/2020 

w Publicznej  Szkole Podstawowej nr 30 w Opolu,
które  odbędzie  się 

 dnia  12 czerwca  2019 r.  o godz.17:15